Kjell Strandqvist på Thielska Galleriet 2003

Vi besökte Kjell Strandqvists utställning på Thielska Galleriet. Utställningen pågick under tiden 5 april - 8 juni 2003. De flesta av bilderna går att erhålla i ett större format genom att klicka på bilden.

Kjell Strandqvist, Thielska Galleriet

Framsidan av Thielska Galleriet

Kjell Strandqvist, Thielska Galleriet

Baksidan av Thielska Galleriet en dag i maj.


Kjell Strandqvists text till utställningen - Fjärilen och traktorn (en betraktelse)

"I ett samhälle verkar en mängd vitt skilda yrkesutövare - läkare, advokater, kranförare, svetsare, domare, fotvårdsspecialister, lärare, flygledare, arkitekter, konstnärer etc. Låt oss betrakta konstnärer som fjärilar för att ge oss en bild av deras ställning i den sociala väven, hur de uppfattas och behandlas av sin omgivning, men även hur de ser på sig själva."
Läs hela texten till utställningen

Rum 1 - Teckningar 2002

Kjell Strandqvist, teckningarKjell Strandqvist, teckningar

Kjell Strandqvist, teckningarKjell Strandqvist, teckningarKjell Strandqvist, teckningar

Till rum 2 »
Till rum 3 »
Till rum 4 »
Till rum 5 »
Till korridor »Vi tackar Thielska Galleriet, Ulf Linde och Kjell Strandqvist för att vi fått tillstånd att fotografera utställningen.

Biografi - Kjell Strandqvist


Start Tillbaka