Kjell Strandqvist - Fjärilen och traktorn

Fjärilen och traktorn - en liten betraktelse

"I ett samhälle verkar en mängd vitt skilda yrkesutövare - läkare, svetsare, advokater, kranförare, svetsare, domare, fotvårds- specialister, lärare, flygledare, arkitekter, konstnärer etc. Låt oss betrakta konstnärer som fjärilar för att ge oss en bild av deras ställning i den sociala väven, hur de uppfattas och behandlas av sin omgivning, men även hur de ser på sig själva.

Fjärilar är mycket känsliga för jämförelser. Föreställningen om det unika har en framträdande roll i varje fjärils själsliv. Många arter finns - både enfärgade och kalejdoskopiskt färggranna. Vissa söker social mening med sin flykt, andra vill inte omedelbart bli sedda som fjäril utan kamouflerar sig. Snart inlemmade uppfattas de dock som en ny art. En mindre grupp är exklusiv och hett eftertraktad. Den senaste flugan bland yngre fjärilar kallas "relationell estetik", d.v.s. man problematiserar behovet av samvaro och konstruerar ett slags umgängets estetik.

Fjärilsbranschen har egna regler och tabun. Det är en säregen liten bransch med stor förmåga att omfatta även de mest obskyra yttringar. Här finns passionerade habituéer, alltid på jakt efter nya rariteter, som ömt vårdar sina fynd och fyller sina hem med dem. Somliga ser en fjäril som en fjäder i den sociala hatten. Här finns också handlare som exponerar och säljer utvalda fjärilars verk i särskilda vita rum. Och "curatorer" som tillskansat sig inflytande över offentligt finansierade rum sätter samman fjärilskollektioner under en ängsligt aktuell rubrik. Fjärilskritiker med hög vindkänslighet tillämpar teoretiska frågeställningar om vilken typ som gäller för säsongen. En nyhet är listor över fjärilssuccéer, ett slags positionskartor.

Eftersom alla fjärilar inte är lika eftersökta erbjuder samhället flygträning i form av priser och stipendier, även för att under kortare eller längre perioder vistas i nya miljöer. För de lokalt förankrade florerar allehanda subventioner.

Nu har tyvärr de flesta fjärilar ändå försörjningsproblem. Nektarns utbud och efterfrågan möts inte. För att råda bot på missförhållandet har stat och kommun inrättat speciella råd. Man engagerar fjärilar som med egna eller andras alster tillför t.ex. bostadsområden, torg, departement och universitet en identitetsskapande, pedagogisk och estetisk gestaltning.

Ser man konst och konstnärer ur fjärilsk aspekt är det lättare att känna deras specifika vikt i den sociala väven och kanske också förstå att de kan uppfattas som exotiska och något bångstyriga element. Varje annan yrkesaktör ingår naturligt i samhällets ekonomiska strukturer och har en given position där kostnaden för arbetsinsatsen vägs med kända mått och enheter. En traktorförare har inget problem att fakturera - traktorer utgör storheter som alla begriper, vad de kostar och hur stor grushög de kan skrapa ihop.

En traktor inger respekt på ett helt annat sätt än en akvarell."

Kjell Strandqvist


Till rum 1 >>
Till rum 2 >>
Till rum 3 >>
Till rum 4 >>
Till rum 5 >>
Till korridor >>Start <<