Kjell Strandqvist - Rum 2 - Flisor 1997,
Strukturer 1992-93 «

Kjell Strandqvist, flisorKjell Strandqvist, flisor

Kjell Strandqvist, flisorKjell Strandqvist, flisor

 

Kjell Strandqvist, flisorKjell Strandqvist, flisorKjell Strandqvist, flisorKjell Strandqvist, flisorTill rum 3 »
Till rum 4 »
Till rum 5 »
Till korridor »
Start «