Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Enjoy Scandinavian Art - Start - 
 - 

Eva Zettervall - Konstakademien, Stockholm

Bilder från Eva Zettervalls utställning Julie och Jean & Röda rummet på Konstakademien
14 december 2013 - 2 februari 2014.

Julie och Jean & Röda rummet

"En del av utställningen är en installation kring Strindbergs drama ”Fröken Julie” - ett poetiskt inlägg i samhällsdebatten. Utställningen är ingen illustration av pjäsen utan jag utgår från Strindbergs problemställningar i dramat och ser på dessa ur en samtida ”Fröken Julies” perspektiv.

”Röda rummet” heter den andra delen av utställningen. Ett rött rum med personliga iakttagelser med andra referensramar än Strindberg. I mitt röda rum låter jag samtida feministiska rörelser vara inspirationskällan."

Eva Zettervall

 

Eva Zettervall
Eva Zettervall framför sina målningar Familjen och Tatuerade kvinnor av träd och blod i Röda rummet.

Röda rummet - Målningar av Eva Zettervall

"Ett rött rum med personliga iakttagelser med andra referensramar än Strindbergs skildring av samhället genom romanen Röda rummet. I mitt röda rum pågår två motstridiga strömningar, dels den privata sfären, samtidigt som jag ställs inför en tsunami av information. Mitt röda rum genomkorsas av nya feministiska rörelser som Pussy Riot och Femen.

Pussy Riot är en rysk punkinspirerad feministisk aktionsgrupp och Femen är en feministisk protestgrupp från Ukraina som bildades 2008 av Anna Hutsol."

Eva Zettervall

Målningar av Eva Zettervall.
Målningar av Eva Zettervall: 1) Familjen, 2) Tatuerade kvinnor av träd och blod, 3) Femenaktivist.

 

Målningar av Eva Zettervall.
Målningar av Eva Zettervall: 1) Förändringens trappa, 2) Anna Achmatiova och Marina Tsvetajeva (ryska poeter), 3) Röda rummets väggar sprängs, 4) En annorlunda konferens för kontaktsökande nya aktörer.


Målningar av Eva Zettervall.
Målningar av Eva Zettervall - 1) Leasure Meeting, 2) Siri von Essen 3) Erövring och flykt.
Här är också dörren till utställningens andra del, se nedan.

 

En installation kring Strindbergs drama ”Fröken Julie” -
ett poetiskt inlägg i samhällsdebatten

Konstverk av Eva Zettervall.
Julie och Jean (målning) och En mans och en kvinnofot (objekt) av Eva Zettervall.

 

- August, gråt inga tårar för mig Mvh Julie

"August Strindberg har genom sitt fenomenala sätt att levandegöra sina rollfigurer i dramat ”Fröken Julie” inspirerat mig till att bemöta hans påståenden gällande genusperspektivet i ”Fröken Julie” och därmed lockat mig till nya tolkningar av hans verk. Tiden är en rörelse där förändrade positioner föder det nya i en aldrig sinande ström och nya konstellationer uppstår ständigt.
Tack August"

Eva Zettervall

 

  Strindberg av Eva Zettervall.
Målning av Eva Zettervall.

 

Konstverk av Eva Zettervall.
Siri von Essen (serigrafi), Julie och Jean (objekt) och August, gråt inga tårar för mig Mvh Julie (målning) av Eva Zettervall.

 

Installation av Eva Zettervall.
Installation av Eva Zettervall. Objektet i mitten: Bibbi Andersson, Tommy Berggren och Anna Pettersson är exempel på uttolkare av "Fröken Julie". Målningen i bakgrunden: Victoria Benedictsson med dotter.

 

Konstverk av Eva Zettervall.
Julie (höjd 142 cm) och Jean (höjd 150 cm) av Eva Zettervall.

 

Konstverk av Eva Zettervall.
Målningarna Dancing Repulsion och Uneatable av Eva Zettervall.


Installation av Eva Zettervall.
Julie (tre objekt), Mot Comosjön (målning) av Eva Zettervall.

 

Konstverk av Eva Zettervall.
En modern Julie med en skyddsväst av vassa spikar (målning) och Skrikande (objekt) av Eva Zettervall.

 

Konstakademien

Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm
Konstakademien

Video från utställningen:
Eva Zettervall på Kgl. Konstakademien, Herman Gyllenhaal - YouTube

Kulturtidskriften Cora skriver om utställningen:
Strindbergiana à la Zettervall, Cora

Biografi

I Eva Zettervall biografi går det att läsa mer om hennes konstnärskap:
Eva Zettervalls biografi

Galleri med grafik

För att se vilka grafiska blad som vi har till försäljning se:
Eva Zettervalls galleri

 

  Eva Zettervall framför målningen Krigaren.Eva Zettervall bredvid målningen på sin dotter "Li från Handen!".

 

© Copyright: Eva Zettervall
Foto: No WaIT AB

 - TillbakaTillbaka  -      UppUpp  -