Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Enjoy Scandinavian Art - Start - 
 - 

Magdolna Szabó -
Kvartalets konstnär våren 2010

 

 

Magdolna Szabós utställning "Kinetic Scilence - akvarell, projektion och monotopi" - på Ystads konstmuseum pågick under tiden 6 februari - 14 mars 2010.

 

Till utställningen har även en 16-sidig katalog producerats med inledning av curator Sofie Sweger samt en text av filmhistorikern Lars Gustaf Andersson om Magdolna Szabós nya verk "Kinetic Silence" - en animation på 72 min som visas som en projektion i utställningen.

 

Ystads konstmuseum.
Ystads konstmuseum

 

"Magdolna Szabós utställning Kinetic silence på Ystads konstmuseum presenterar en fördjupning i Szabós mångåriga konstnärliga utforskande av tomrum, form, färg och rörelse. Det är en kontemplativ utställning där starka kontraster och subtila nyanser, tomrum och fyllnad, stillhet och rörelse växelverkar för att skapa en helhet. Cirkeln som grundform utgör subjekt och utforskas på ett många gånger livsbejakande och existentiellt plan liksom färgen med utgångspunkt i dess inneboende vibration och temperatur. Utställningen presenterar ett urval akvareller på papper, en serie monotypier och ett helt nytt verk Kinetic silence – som har fått ge utställningen dess namn. Kinetic silence är en över en timmes lång animation som projiceras i loop. Den är baserad på Szabós projekt med monotypier som hon har arbetat med sedan 1996. Den rörelse som ständigt finns närvarande i Szabos måleri väcks till liv på ett fantastiskt sätt i Kinetic silence. Bilderna flödar långsamt in och ur varandra. Färgernas och formernas möte och överlappning skapar dom framträdande formerna. En konstellation växer sig stark för att i nästa ögonblick långsamt skifta till en annan. Färgerna är intensiva ibland nästan självlysande i sin klarhet. Ett hypnotiskt oerhört vackert, starkt och sinnligt verk."

Sofie Sweger, curator, Ystads konstmuseum

In English The text above in English


Konstverk av Magdolna Szabó
"Utan titel", akvarell på papper, 1999-07 (mitten) och 2004 (höger framkant) av Magdolna Szabó.

 

Konstverk av Magdolna Szabó.
"Utan titel", akvarell på papper, 2000-07 (vänster), 2005-09 (mitten), 2004 (höger) av Magdolna Szabó.

 

Magdolna Szabó ställer ut på Ystads konstmuseum.
"Utan titel", akvarell på papper, 2005-09 (vänster) och 2002 (höger) av Magdolna Szabó.

 

Magdolna Szabó ställer ut på Ystads konstmuseum.
"Utan titel", akvarell på papper, 2008 av Magdolna Szabó.

 

Magdolna Szabó ställer ut på Ystads konstmuseum.
"Utan titel", akvarell på papper, 2004 (vänster) och 2002 (höger) av Magdolna Szabó.

 

Mer om utställningen

Biografi

I Magdolna Szabós biografi går det att läsa mer om hennes konstnärskap.
Magdolna Szabós biografi

Galleri med grafik

För att se vilka grafiska blad som vi har till försäljning av Magdolna Szabó se,
Magdolna Szabós galleri

 

© Copyright: Magdolna Szabó
Foto: Magdolna Szabó

 - TillbakaTillbaka  -      UppUpp  -