Kvartalets konstnär - Kjell Strandqvist

Kjell Strandqvist ställde ut i Konstakademiens i tre stora salar - TRANSPARENSER - 4 september t.o.m. 3 oktober 2004.

Det var sju år sedan Kjell Strandqvist senast visade målningar i Stockholm. Därför var det med stor glädje som Kjell Strandqvist och utställningsansvarig, Mariann Ahnlund, öppnade denna utställning med nya arbeten från 2000-2004.

Till denna utställning har en bok framställts "Transparenser". Den innehåller 96 sidor, varav 45 färgbilder på verk utförda under de senaste fyra åren. Texterna utgörs av ett samtal mellan Jan Svenungsson och Kjell Strandqvist samt texter av konstnären själv.

Observera att samtliga målningar går att erhålla i förstoring genom att klicka på målningarna.

  Mariann Ahnlund och Kjell Strandqvist
Mariann Ahnlund och Kjell Strandqvist

Stora salen

 
Målningar av Kjell Strandqvist i Konstakademiens stora sal.  Klicka på målningarna för att se dem i förstoring.

I Strandqvists bildvärld har det alltid funnits två sidor: Det figurativa – tecknandet och det mer ”regelstyrda”, två spår som existerat jämte varandra.

I det nya måleriet däremot lyfter Strandqvist in de två elementen i en och samma bild, låter dem glida över i varandra, lägger dem på varandra.

Teckningen i de nya målningarna har tillkommit med hjälp av några enkla föremål, en burk, några lock och en linjal.

För att inte arbetet ska ”kännas för snävt” tillämpar Strandqvist ett transparent övermålande. Genom målningens ytskikt kan övermålade tecken och färger skönjas.

Korrigeringen, som han kallar det, har blivit ett betydelsefullt moment i processen. På detta sätt förbinds underliggande händelser med verkets yta och en obestämd rumslighet skapas. Det som vid en första anblick tycks entydigt är både förtätat, mångtydigt och sammansatt.

Målningar av Kjell Strandqvist på Konstakademien i Stockholm.  Klicka på målningarna för att se dem i förstoring.   Målningar av Kjell Strandqvist på Konstakademien i Stockholm.  Klicka på målningarna för att se dem i förstoring.

Till östra och västra salen
   


Start Biografi - Kjell Strandqvist Tillbaka