Lotti Ringströms målning <<"Brantevik 14 juli 2000", olja på träpannå