Lotti Ringströms målning <<"Brantevik 18 augusti 2000" , olja på träpannå