Lotti Ringströms målning <<"Brantevik 25 juli 1999", olja på träpannå