Lotti Ringströms målning <<"Brantevik 3 september 1999", olja på träpannå