Lotti Ringströms målning <<"Brantevik 26 augusti 1999", olja på träpannå