Lotti Ringströms målning <<"Brantevik 20 augusti 1999", olja på träpannå