Lotti Ringströms målning <<"Brantevik 15 augusti 2000", olja på träpannå