Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Enjoy Scandinavian Art - Start - 
 - 

Ulf Gripenholm - Eskilstuna konstmuseum

Höstens (2007) stora utställning på Eskilstuna konstmuseum var en retropspektiv utställning med måleri av målaren, tecknaren och grafikern Ulf Gripenholm. Ulf Gripenholm ställde ut 29 målningar och ett antal teckningar i Eskilstuna konstmuseums stora sal.

Till den aktuella utställningen har konstmuseet tillsammans med konstnären valt att göra ett urval av Ulf Gripenholms hela produktion från 1960-talet fram till idag.

Bilderna i denna presentation är tagna dagen före vernissagedagen (1 september) i samband med de sista förberedelserna inför utställningen. Utställningen pågick till och med den 14 oktober 2007. Observera att samtliga målningar går att se i förstoring genom att klicka på konstverken i bilderna.

 

Ulf Gripenholm utanför Eskilstuna konstmuseum 2007
Ulf Gripenholm utanför Eskilstuna konstmuseums entré.
  Ulf Gripenholm och Kenneth Åström
Konstnär Ulf Gripenholm och museichef Kenneth Åström förbereder Ulfs utställning. Målningen Sista dansen i bakgrunden.

 

Överblicksbild - Vy mot nordost

Ulf Gripenholm
Ulf Gripenholms målningar från vänster till höger: Benonis försvar, Spelrum, Badare I, Badare IV, Röd sittande modell.
Längst till höger visas Ulf Gripenholms teckningar, sex stycken modeller.

Överblickbild - vy mot sydväst

Ulf Gripenholm
Ulf Gripenholms målningar från vänster till höger: Vandrare, Badare III, Sista dansen, Badare II och Scen.

Vandring runt rummet med början till vänster sett från rummets entré

Ulf Gripenholms målningar på Eskilstuna konstmuseum - vänster vägg.
Ulf Gripenholms målningar Stilleben med gult huvud, Sista dansen och Skogen - Morgonen.

 

  Ulf Gripenholms målningar på Eskilstuna konstmuseum.
Ulf Gripenholms målningar Skogen - Morgonen, Dagen och Natten, Gul målning, Vilande röd modell.

Ulf Gripenholms målningar på Eskilstuna konstmuseum.
Ulf Gripenholms målningar Röd sittande modell, Ljus hängande, Mörk hängande och Ljus profil.

 

 

Ulf Gripenholms målningar
Ulf Gripenholms målningar Chez Marthe Chenal, Gul modell, Badare I (andra versionen) och Benonis försvar.

 

 

Ulf Gripenholms målningar
Ulf Gripenholms målningar Benonis försvar, Spelrum, Yvonne, Spelrum med vit duva och Blå modell.

  Ulf Gripenholms målningar
Ulf Gripenholms målningar Birgitta Dahl, Eva med Anna och Anna.

 

Boken - ULF GRIPENHOLM - GRAFIK 1976-2007

Editör: Hedenius konsthandel

I samband med boken har även Hedenius Konsthandel varit editör för tre stora serigrafier av Ulf Gripenholm, vilka kan beställas via konsthandeln. För mer information se:
Ulf Gripenholm - Hedenius


 


Bok Ulf Gripenholms grafik
Det finns även en numrerad lyxutgåva av boken, se bild ovan. Upplaga är numrerad i 300 exemplar och består av bok + fyra stycken litografier (Himmel och hav I-IV).

Biografi

I Ulf Gripenholms biografi går det att läsa mer om hans konstnärskap.
Ulf Gripenholms biografi

Galleri med grafik

För att se vilka grafiska blad som Enjoy Scandinavian Art har till försäljning se:
Galleri Ulf Gripenholm

 

© Copyright: Ulf Gripenholm
Foto: No WaIT AB

 - TillbakaTillbaka  -      UppUpp  -   
Ulf Gripenholms målning Vilande röd modell - Klicka för förstoring Ulf Gripenholms målning Skogen - morgonen. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Skogen - Dagen. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Skogen - Natten. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Gul målning. Klicka för förstoring. Målning Stilleben med gult huvud av Ulf Gripenholm. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Sista dansen - Klicka för förstoring. Målning Skogen - morgonen av Ulf Gripenholm - Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Sista dansen - Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Röd sittande modell. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målningar Ljus hängande och Mörk hängande. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Ljus profil. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Chez Marthe Chenal. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Gul modell. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Badare I. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Benonis försvar. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Benonis försvar. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Spelrum försvar. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Yvonne. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Spelrum med vit duva. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Blå modell. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Birgitta Dahl. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Eva med Anna. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Eva med Anna. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Anna. Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Benonis försvar - Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Spelrum - Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Badare I - Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Badare IV - Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Röd sittande modell - Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Vandrare - Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Badare III - Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Sista dansen - Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Badare II - Klicka för förstoring. Ulf Gripenholms målning Scen - Klicka för förstoring.