Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Enjoy Scandinavian Art - Start - 
 - 

Torrnålsgravyr

Tre fina sommardagar har vi åkt till Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg för att studera hur konstnären Lars Nyberg gör en torrnålsgravyr.

Torrnålsgravyr är en enkel och direkt teknik. Det som behövs är en vass nål, en kopparplåt, papper och en tryckpress.

Torrnålstekniken är exempel på djuptryck, vilket innebär att ristade partier i kopparplåten fylls med färg, det fuktade tryckpapperet pressas ned i reporna där papperet tar upp färgen.

Välkommen till vår "resa" i att förklara hur arbetet att skapa en torrnålsgrayvr går till.

 

 

Lars Nyberg i Grafikverkstan.

Verktyg och kopparplåt

Kopparplåt
Kopparplåten i ordninggjord i önskad storlek.
 

Kopparplåt och verktygen som behövs.
Kopparplåten tillsammans med de båda verktyg som behövs. Till vänster ligger en stålnål och till höger ett kombinerat skavstål och polerstål - se det högra verktygets olika ändar.

  Skavstål
För att slipa stålnålen används ett bryne.

 

Förberedelser av kopparplåten

Putsning av kopparplåten.
Kopparplåten poleras med putsvadd.

 

 

Putsning av kopparplåten.
Genom att plåten blir blank så syns de allra minsta och tunnaste linjer som Lars tecknar, eller som Lars uttrycker det - "Det blir som att man skapar en tystnad." Nu kommer även de linjer fram som finns i plåten från början.

  Närbild av kopparpåltens kant.
Kopparplåtens kant filas för att kanten ska bli jämn och inte förstöra tryckpapperet och koppartrycksfilten vid tryckningen.

Kopparplåten är nu förberedd.
Kopparplåten väntar - några dm2 kan vara en ocean av möjligheter.

  Lars Nybergs skiss
Innan arbetet påbörjas så har Lars gjort en enklare skiss i grova drag för att skapa sig en idé om hur han vill att bilden ska se ut.

  Provtryck 2
Efter en tids arbete i plåten så har Lars fått fram följande resultat och gjort sitt andra provtryck och det är i det här skeendet som vi kommer hit för att se hur Lars arbete går framåt.

Ett konstverk växer fram

Närbild av bearbetning.
När nålspetsen ristar i plåten bildas ett spår likt en plogfåra kantat av uppskjutande vallar. Dessa vallar kallas grader och är en väsentlig betydelse för torrnålslinjens karaktär - graden medför en mjuk något luddig linje.

 

  Verktyget doppas i vatten.
Polerstålet doppas i vatten. Vattnet gör mötet mellan det hårda stålet och kopparplåten mjukare.
  Närbild av bearbetning.
Polerstålet är ett mjukt rundat stål och används tillsammans med en droppe vatten för att sudda - ingen repa är definitiv. Man kan alltid ändra, ta bort eller reducera linjerna. Kopparplåten är ett mycket levande material.

Lars i arbete med att ta fram en torrnålsgrayvr.
Lars polerar.

  Närbild av bearbetning.
Lars tecknar med stålnålen.
  Närbild av bearbetning.

 

 


 

Närbild av bearbetning av kopparplåten.


 

Närbild av bearbetning av kopparplåten.


 

Närbild av bearbetning av kopparplåten.

 

För att få ett jämnt ljus och för att undvika ljusreflexer i kopparplåten så sätts ett tunt papper framför lampan. Bra ljus är viktigt för detta precisionsarbete.

 

Lars vid sin arbetsplats.


Lars i arbete med att ta fram en torrnålsgravyr.

  Närbild av Lars arbete med att ta fram en torrnålsgrayvr.   Närbild

 

Förberedelse av papper innan provtryckning

Vikning av papper.
Papperet som Lars använder heter Somerset. Papperet är tillverkat i England och består av 100% bomull och är syrafritt.

  Rivning av papper till rätt storlek.
Papperet viks och rivs till rätt storlek.
  Närbild av rivning av papper.Rivningen ger en mjuk, vacker kant.
Blötläggning av papper.
Lars lägger papperet i blöt.

  Avrinning av papper.
Lars håller upp papperbunten och låter vattnet rinna av.

 

Sista vattendropparna rinner av papperet.
Lars kallar det för den meditativa droppmetoden. Dropparna ska trilla av papperen i ett långsamt tempo -
Dropp!    Dropp!    Dropp!
inte dropp, dropp, dropp.

Papperen läggs in i plast för att mogna och bli jämnfuktiga.Papperen läggs in i plast. För ett bra resultat så är det viktigt att papperet har rätt fuktighet

  Papperen läggs in i plast för att mogna och bli jämnfuktiga.
Nu får paketet med pappren ligga över natten.
   

 

Infärgning av plåt

Plåten klar för provtryckning
Kopparplåten klar för ett tredje provtryck.

 

  Tryckfärgen bearbetas.
Tryckfärgen mjukas upp.
 

Rätt temperatur för att färgen lättare ska flyta ut.
Kopparplåten placeras på en värmebädd (cirka 30 grader celsius). Då blir den styva torrnålsfärgen mjukare och det går lättare att arbeta ner färgen i reporna.

Färgen appliceras på kopparplåten.
Tryckfärgen arbetas in i plåten med hjälp av ett tygstycke.

 

Färgen appliceras på kopparplåten.
När plåten färgas in för tryckning, stannar den svarta tryckfärgen både i spåret och på gradens utsida. Detta ger i tryck en mjuk något luddig linje, vilket är ett kännetecken för denna teknik.

 

  Färgen appliceras på kopparplåten.
Infärgning
Nu ligger det tryckfärg över hela plåten men överflödet behöver torkas bort.

  Avtorkning med handflatan.
Avtorkning sker både med handflatan och...
  Avtorkning med fingrarna.
... med fingertoppskänsla. Handen är det finaste instrumentet och med den går det att variera avtorkningen mycket.
Avtorkning med fingrarna.   Plåtens yta är avtorkad och klar för tryckning.   Kopparplåtens kant torkas avslutningen av.
Avslutningsvis så torkas plåtens kant av.

Tryckning av provtryck 3

Tryckpressen
Tryckpressen förbereds.

 

  Plåten läggs på markeringen.
Kopparplåten läggs på plats vid en markering för att trycket ska hamna rätt på papperet.

  Kopparplåten på plats.
Kopparplåten på plats.
Klart för tryckning.
Här syns den yttre markeringen där papperet ska placeras.

  Papperet placeras på kopparplåten vid den yttre markeringen.
Papperet läggs över kopparplåten.
  Papperet ligger på plats.
Klart för tryck.
Lars justerar tryckpressens tryck mot tryckbädden.
Tryckpressens tryck justeras av Lars.
  Lars vevar i jämn takt.
Pressen vevas för hand.
  Papperet går igenom tryckpressen.
Papperet och plåten försvinner in under vals och filtar.


Tryckpress och filtar.
Den åtdragna stålvalsen pressar ner de två yllefiltarna som i sin tur pressar ner det mjuka fuktiga koppartryckspapperet ner i reporna där papperet tar upp färgen - varje linje blir alltså en liten relief i papperet - därav namnet djuptryck.

  Filtar
Närbild av de båda 2,5 mm tjocka koppatrycksfiltarna av ylle som är stampade dvs. sammanpressade (ej vävda).
  Lars vevar igenom trycket.
Tryckningen är klar.
Trycket har gått igenom pressen.
Lars lyfter upp de båda yllefiltarna och ett spännande moment hägrar.


  Spännande att lyfta på papperet och se hur trycket blev.
Lars lyfter på papperet för att se...
  Resultat
...hur resultatet blev.
Lars granskar resultatet efter provtryck 3.
Lars granskar!
  Kopparplåt provtryck 3
Närbild av kopparplåt.
  Provtryck 3
Närbild av provtryck 3.

Detaljstudier för jämförelser mellan plåt och tryck

Närbild resultat
Närbild kopparplåt. Observera att bilden i trycket till höger blir spegelvänd jämfört med kopparplåten.

 


Närbild resultat
Närbild provtryck 3. Notera de luddiga linjerna som färgen på graderna medför.

 

Kopparplåten ger ett avtryck i papperet vilket ger en vacker avslutande kant, se bilder till höger.

 

 

Närbild av kopparpåltens kant.
Närbild av kopparplåtens kant.

 

Tryck från kopparplåtens ena hörn.
Närbild av hur kanten ser ut i tryck.

 

Några provtryck för att följa hur det konstnärliga arbetet växer fram

Provtryck 1
Första provtrycket

 

 

Provtryck 2
Andra provtrycket

 

 

Provtryck 3
Tredje provtrycket

 

Fjärde provtrycketFjärde provtryck
  Femte provtrycket.Femte provtrycket   Slutresultat
Slutresultat - Klicka på bilden för att se en förstoring av torrnålsgravyren.

Torkning

Torkning av det grafiska bladet.
Det grafiska bladen placeras mellan papper...

  Torkning
... och tjocka kartongskivor för torkning.
 

Avslutningsvis läggs en tyngd på för bättre resultat.
När alla blad är på plats mellan papper och kartong så placeras en lätt tyngd upptill. De grafiska bladen får vila. Kartong och papper byts två gånger innan torkprocessen är avslutad.

Mer om Lars och grafikverkstan

Det är Lars Nyberg och Lina Nordenström som startade och är verkstadsansvariga för grafikverstan som ligger i anslutning till Galleri Astley. För mer information se:
Grafikverstan Godsmagasinet i Uttersbergs hemsida

För att se fler torrnålsgravyrer av Lars se:
Galleri Lars Nyberg

 

Lars Nyberg och Grafikverstan Godsmagasinet i Uttersberg.
Lars utanför sin ateljé i grafikverstan.

Läs gärna Bo Borgs intervju med Lars Nyberg:
Tecknar med tunna linjer - Lars Nyberg vill fånga tomheten och tystnaden, ZENIT - kulturtidningen i väst

Christina Wallnér och Karin Norén
Enjoy Scandinavian Art
© Foto: No WaIT AB

 - TillbakaTillbaka  -      UppUpp  -