Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Enjoy Scandinavian Art - Start - 
 - 

Serigrafier -
den serigrafiska tekniken (silk-screen)

Vi har följt Cecilia Sikström när hon trycker de två serigrafierna till höger, "Marlene" och "Venus", på LITO+SCREEN hos Catarina Kusoffsky på Kungsholmen i Stockholm.

Silk-screen är en gammal tryckmetod och i konstgrafiska sammanhang kallas den vanligen serigrafi. Principen är att tryckfärg pressas ut på tryckpapperet genom en väv (vanligen nylon men ursprungligen silke) som på vissa delar fylls igen. Färgen kan också utestängas av schabloner skurna ur en speciell skärfilm.

 

  Serigrafi - Marlene - av Cecilia Sikström. Serigrafi - Venus - av Cecilia Sikström.

 

Cecilia Sikström i arbete.


 

I bildserien nedan visar vi hur det går till när Cecilia Sikström trycker en serigrafi som när tryckningen är färdig kommer att beskäras till de två separata serigrafierna på bilderna ovan till höger. Den ena föreställande Marlene Dietrich och den andra en mor med sina två barn. Bilden till vänster visar konstnären Cecilia Sikström i arbete.

De första tre bilderna nedan visar resultatet efter tryckning 1,2 och 3. Detta kan inledningsvis se enkelt ut, men kräver mycket förarbete, noggrannhet, tålamod samt ett mycket gott samarbete mellan konstnär och tryckare. Efter tryckningen av dessa tre färger så återstår 6 färger före färdigt resultat.

 

Serigrafi, resultat efter tryckning 1
Resultat efter första tryckningen. 
  Serigrafi, resultat efter tryckning 2
Resultat efter andra tryckningen.
  Serigrafi, resultat efter tryckning 3
Resultat efter tredje tryckningen.

 

Före varje tryckning måste ett plastfilmsoriginal skapas. På en klar plastfilm målar konstnären med tusch de detaljer som ska tryckas i den specifika färgen. Varje färg kräver sitt original. Nedan visas plastfilmsoriginalen som behövs för att erhålla resultaten ovan. De partier som blir ljust bruna i tryckning 2 är resultatet då aprikosfärg trycks ovanpå den mörkbruna färgen.

 

Serigrafi Plastfilmsoriginal
Plastfilmsoriginal (nr 1) för den bruna färgen.
  Serigrafi Plastfilmsoriginal
Plastfilmsoriginal (nr 2) för aprikosfärgen.
  Serigrafi Plastfilmsoriginal
Plastfilmsoriginal (nr 3) till den röda färgen.

 

Nedan presenteras hur en tryckning går till. Vi kommer in i processen när tryckning av den andra färgen pågår och förberedelserna för tryckning 3 påbörjas.

Cecilia Sikström i arbete.   Cecilia Sikström i arbete.   Cecilia Sikström i arbete.

På en klar plastfilm målar Cecilia Sikström med tusch de partier som ska ligga till grund för nästa tryckning, (tryckning nr 3) - den röda färgen.

 

Tryckpress som används vid tryckning av serigrafier / silk-screen tryck
Tryckpressen

 

 

I tryckpressen sitter en nylonduk uppspänd och fastmonterad i en aluminiumram. Nylonduken till höger är den som används vid tryckning nr 2. Det är de ljusgrå partierna i nylonduken som släpper igenom färgen. Tittar man noggrant så kan man i bilden till höger skönja Marlenes ansikte. Jämför med plastfilmsorignalet för aprikosfärgen ovan.

 

  nylonduken i tryckpressen.
Catarina Kusoffsky i arbete.
Fyllaren fastmonteras av Catarina Kusoffsky.
  Catarina Kusoffsky i arbete.
Fyllaren har till uppgift att efter avslutat tryck dra med sig resterande färg tillbaka och förbereda för nästa tryck.
 

Catarina Kusoffsky i arbete.
Den vattenbaserade färgen mixar Catarina själv efter ett eget recept innehållande färgpigment m m. Här blandas färgen till tryckning 2.

 

Catarina Kusoffsky i arbete.
  Catarina Kusoffsky i arbete. Gummirakeln sätts på plats och monteras fast. Därefter är det klart för tryckning av färg nr 2.  

Catarina Kusoffsky i arbete.
Gummirakelns uppgift är att vid tryckningen pressa igenom färgen genom nylondukens genomsläppliga partier.

 

Catarina Kusoffsky i arbete.
Bladet från tryckning 1 läggs på plats.


  Serigrafin på plats för nästa tryckning.
Catarina är noga med att passa in varje blad efter passmärkena.
  Tryckning av nästa färg.
Bladet förs med hög hastighet in i pressen.
Serigrafi
Tryckpressens gummirakel går från höger till vänster och...
 

Serigrafi
... pressar färgen genom nylondukens fina hål.


  Serigrafi
Rakeln går över till det vänstra ändläget och...
Serigrafi
... tryck nr 2 är utfört.
 

Serigrafi
Bladet kommer ut igen på samma sida som det fördes in i pressen. På vägen tillbaka förbereder fyllaren för nästa tryckning genom att dra med sig tryckfärgen och lämna ett tunt, jämnt färgskikt efter sig. Därmed är det klart för tryckning av nästa blad.

 

  Serigrafi
Resultat efter tryckning nr 2. Tryckförloppet av ett blad går på ca 2 sekunder.
Catarina byter till nästa serigraifiska blad.
Som en van tryckare jobbar Catarina effektivt. Snabbt ligger ett nytt blad på plats.
 

Ställ för torkning av serigrafierna.
Bladen läggs i ett ställ för självtorkning för inväntning av tryckning av nästa färg.

 

 

Serigrafi - resultat efter tryck 2.
Här ses slutresultatet efter färgtryck nr 2. De partier som blir ljust bruna vid tryckning 2 är resultatet då aprikosfärg trycks ovanpå den mörkbruna färgen.

 

Nu har vi fått en överblick i hur en tryckning går till men det är flera moment kvar att beskriva.
Hur sitter bladet på plats vid tryckningen?
Hur överförs konstnärens bild till nylonduken? etc.
Varje färgtryckning kräver ett mycket noggrant, tidskrävande förarbete. Innan bilden från konstnärens originalplastfilm kan överföras till nylonduken genom fotografisk teknik så måste nylonduken förberedas.

 

 

Originalplastfilm för tryckning av serigrafin.
Konstnärens originalplastfilm.

 

Rengöring av nylonduk inför nästa tryckning.
Nylonduken från tryckning 2 rengörs och återanvänds. Catarina applicerar en sk stencilupplösare (decoating concentrate) för att lösa upp den gamla färgstencilen.

 

  Rengöringen fortsätter.
När stencilupplösaren verkar så löses den gamla fotografiska emulsionen som därefter kan avlägsnas med hjälp av högtryckstvätt.
  Snart är nylonduken klar för nästa behandling.
Nu är nylonduken ren och ställs in i ett torkskåp för torkning.

Förberedelse för nästa tryckning.
Catarina häller en grönfärgad ljuskänslig så kallad emulsionsstencil i ett tråg.

 

  Nästa färgstencil appliceras.
Catarina drar med hjälp av ett tråg upp färgstencilen...
 

Fortsättning - färgstencil.
...så att den täcker hela nylonduken. Därefter ska färgstencilen torka.

Nylonduken utsätts för uv-belysning.

  Nylonduken är monterad på ett vertikalt sk "vakuumbord", se bilden till vänster. Konstnärens originalplastfilm läggs på nylonduken och täcks med en tunn plastfolie. Undertryck skapas med hjälp av en dammsugare som suger bort luften och gör så att originalplastfilmen hålls på plats under uv-belysningen. Här får inga veck förekomma för då blir det oönskade märken på nylonduken vilka sedan måste korrigeras före nästa tryckning.

När färgstencilen utsätts för uv-belysning så reagerar den fotokemiskt och härdar. De partier som skyddas av konstnärens bild utsätts således inte för uv-belysning och härdar inte. Dessa partier går sedan lätt att tvätta bort med högtryckstvätt, se bilden nedanför till vänster.

Icke härdad färgstencil avlägsnas.
Icke härdad färgstencil avlägsnas med hjälp av vatten.
 

Efterbelysning av nylonduken.
Nylonduken efterbelyses med uv-ljus för att ytskiktet ska härda ytterligare och vid efterföljande tryckning förhindra att färg släpps igenom på fel ställe.

 

  Förberedelse för nästa tryckning av nästa färg.
Den för färgtryck nr 3 förberedda nylonduken fastmonteras. Nu är det den röda färgen som ska tryckas.
Noggrann passning utföres.
Före tryckningen så måste passmärken fastsättas för att bladet ska hamna rätt vid tryckningen. Innan dessa passmärken kan sättas på plats måste en passning utföras.

  Fortsatt passning inför nästa tryckning.
Catarina använder sig av originalplastfilmen som läggs på ett tryckt blad. Originalplastfilmen har egna passmärken som passas in efter nylondukens mönster. Under nylonduken ligger ett färdigt tryck från föregående tryckning som nu kan passas in efter plastfilmens och nylondukens mönster.
 

Fortsatt passning.
När inpassningen av föregående tryck är klar så tejpar Catarina fast små plastremsor på vakuumbordet. Dessa plastremsor får utgöra de passmärken som Catarina använder sig av när hon lägger varje grafiskt blad på plats före tryckning. Efter inpassningen är det klart för ett provtryck med den röda färgen.

 

Passmärken  

Till vänster syns de passmärken som det grafiska bladet finjusteras efter för att bladet ska hamna på rätt ställe vid tryckningen. För att bladet ska hållas på plats skapas ett undertryck med hjälp av en en suganordning i form av en dammsugare, se bilden till höger. Luften sugs "bort" genom de små hålen som syns på bilden till vänster.

 

 

Suganordning

 


Provtryck av den röda färgen. Provtryck av den röda färgen, färg nr 3.

 

 
Det grafiska bladet förs in i tryckpressen.
Det grafiska bladet förs in i tryckpressen.
 
Det första provtrycket är utfört. Det första provtrycket med den röda färgen är utfört.
Granskning av Cecilia Sikström och Catarina .
Färgnyansen granskas av Cecilia tillsammans med Catarina. Cecilia önskar en justering av färgnyansen.
  Catarina justerar den röda färgnyansen.
Justering av den röda färgnyansen före tryckning av resterande blad.
 

Resultat efter tryckning med tre färger.
Efter färgjusteringen är Cecilia nöjd och färdigställningen av färgtryck nr 3 kan utföras. Här ser vi resultatet efter tryckning av den tredje färgen. Nu återstår 6 tryckningar (färger) före färdigt slutresultat.

 

För att trycka upplagan av serigrafin "Marlene" på 180 ex + en ea-upplaga på10% av 180=18, dvs totalt 198 grafiska blad utgick Catarina med 220 st ark. 22 st grafiska blad kasserades efter den noggranna granskningen som konstnären, Cecilia Sikström utförde efter tryckningen.   Cecilia Sikström signerar den färdiga serigrafin - Marlene.  

Bilden till vänster visar Cecilia Sikström när hon signerar en av sina färdiga serigrafier - "Marlene".

Till Cecilia Sikströms galleri med aktuella grafiska blad till försäljning »

 

Efter att ha haft förmånen att följa skapandet av dessa båda serigrafier reflekterar vi avslutningsvis över hur prisvärda serigrafier är med tanke på allt precisionsarbete som ligger bakom dessa konstnärliga verk.

Avslutningsvis vill vi även tacka Cecilia Sikström och Catarina Kusoffsky för detta studiebesök.

Christina Wallnér och Karin Norén
Verksamhetsansvariga för Enjoy Scandinavian Art

 - TillbakaTillbaka  -      UppUpp  -