Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Enjoy Scandinavian Art - Start - 
 - 

Litografier - den litografiska tekniken

Lithos är det grekiska ordet för sten och grafien betyder skriva, teckna. Litografin har kommit att få betydelsen: Avtryck av teckning på sten. Mycket av det som idag betecknas som litografi är dock inte tecknat på sten utan kanske på plåt, plast eller glas. 

Vi har följt Maria Hillfon när hon trycker sina litografier hos Lasse Lindström och Rolle Jansson på Lindströms tryckeri* i Solna. Nedan visar vi hur det går till när Maria trycker en av sina horisontlitografier. De första tre bilderna nedan visar de fyra tryckningarna som behövs för att erhålla den färdiga horistontlitografin. Detta kan inledningsvis se enkelt ut, men kräver mycket förarbete, noggrannhet, tålamod samt ett mycket gott samarbete mellan konstnär och tryckare. På bilden till höger visar Maria Hillfon sin färgskiss som ligger till grund för den färdiga litografin. Med på bilden är Karin Norén.

 

 

Karin Norén, Enjoy Scandinavian Art, tillsammans med konstnären Maria Hillfon.

 

Litografi under tryckning
Resultat efter andra tryckningen
(Två lager tunt)
  Litografi under tryckning
Resultat efter tredje tryckningen.
  Litografi av Maria Hillfon.
Resultat efter fjärde tryckningen.

 

Innan Maria Hillfon kommer till tryckeriet så har hon utarbetat en färgskiss samt gjort de teckningar på plastfilmer som behövs för varje separat tryck. Varje färg kräver en separat plastfilm.

 

plastfilm för litografisk tryckning  

Konstnären tecknar/laverar på en kornerad plastfilm eller glasskiva. Maria använder plastfilmer att teckna på. Glasskivorna blir lätt tunga och svåra att frakta.
Se bilden till vänster. Det färdiga trycket blir spegelvänt jämfört med den ursprungliga teckningen. Se bilden till höger.

 

 

Färdig litografi av Maria Hillfon.

 

Tryckare Lasse Lindström i arbete.

 

  Tryckpress  

När vi kommer till tryckeriet så håller Lasse Lindström på med tryck nummer tre i ordningen, se bilderna till vänster. Därefter börjar förberedelsen för tryckning fyra. Nu är det den mörkblåa horisontlinjen med "mångatan" som skall på plats.

 

Tryckare Lasse Lindström i arbete.  

Plastfilmen läggs på plats.

 

 

Före tryckningen kan påbörjas så  måste konstnärens bild överföras till tryckplåten (gjord av aluminium med ett fett ljuskänsligt ytskikt). Den färdiga  plastfilmsbilden läggs på detta ytskikt och aluminiumplåten belyses med UV-ljus.

 

UV-belysning  

De partier som är täckta av blyertsen på plastfilmen behåller aluminiumplåtens feta ytskikt. Övriga partier avlägsnas av UV-strålningen.
Konstnärens bild finns nu omvänt återgiven på plåten. På bilden till höger kan man skönja en grön horisontlinje. 

 

  Bilden är överförd till aluminiumplåten.
Avsköljning av plåten.   Avsköljning  

Därefter framkallas plåten och sköljs av.  Nu är det den mörkblåa horisontlinjen som skall tryckas. När sedan plåten utsätts för fet tryckfärg i tryckpressen så är det bara det "feta" gröna partiet som absorberar färgen som sedan överförs till det litografiska papperet. Den övriga tryckytan hålls fuktad och stöter därmed bort den feta färgen.

 

Aluminiumplåten sätts i tryckpressen inför nästa tryckning.
Aluminiumplåten sätts i tryckpressen.
  Förberett för tryckning fyra.  

Nu är allt förberett för tryckning fyra, dvs. tryckningen av horisontlinjen. 
För att i mitten åstadkomma en vit "mångata" lägger Lasse den mörkblå färgen endast i ytterkanterna av valsen, enligt önskemål av Maria Hillfon. Se bilden nedan samt den färdiga litografin.

 

Tryckning fyra börjar.
Tryckning fyra påbörjas.
  Litografibladen matas in i tryckpressen.
Litografibladen matas in i tryckpressen.
  Litografisk tryckning.
Maria Hillfon granskar provtrycket.
Provtrycket granskas noga.
 

Någon plastfilm måste kanske kompletteras, någon färg ska tryckas starkare eller svagare osv. När konstnären är nöjd med resultatet vidtar tryckningen av upplagan. Hela upplagan trycks färg efter färg med godkända provtryck som förebild. Denna procedur tar normalt en vecka och ibland en vecka till. Konstnärens arbetstid med filmerna är då inte inräknad.


  Beskärning av litografin.
Slutligen beskärs de färdiga bladen om konstnären så önskar.
Färdigt resultat - litografi Hav  

När upplagan är tryckt och godkänd signeras den och numreras av konstnären.  Ibland förekommer också en s.k. EA-upplaga för konstnärens privata bruk. En EA-upplaga, som numreras med romerska siffror, bör inte överskrida 10% av ordinarie upplaga. Normalt återfinns också tryckeriets stämpel på litografierna.

 

 

Konstnär Maria Hillfon signerar den färdiga litografin. Maria signerar horisontlitografin.

 

Maria Hillfon visar skisser till hennes litografier.   Vi följde även Maria Hillfon när hon tryckte sin litografi "Hjulet". Nedan följer en sammanfattning i bilder av tryckningarna för att åstadkomma resultatet till höger.   

Färdig litografi -Hjulet- av Maria Hillfon.

 

Rolle Jansson framkallar plåten som senare används vid tryckningen.
Framkallning av plåt.
  Rolle Jansson i arbete.
Tryckning av den gul/ockra bildbakgrunden.
 

Justering av färgövergången.
Skicklighet krävs för att få en vacker färgton samt färgövergång.

 

Resultat

 

  Lasse gör en justeirng.   Resultat  
Granskning av färgnyanser.
Färgnyanserna granskas.
 

Maria Hillfon finjusterar.
Här gör Maria en sista finjustering före överföringen av bilden till aluminiumplåten.

 

  Nästa alumniumplåt är framkallad.
Nästa aluminiumplåt är framkallad och klar för att sättas fast i tryckpressen.
Tryckning av själva hjulet.   Tryckning  

Tryckning av hjulet.

 

Maria Hillfon övervakar tryckningen   Maria Hillfon och Lasse Lindström jämför färgnyanserna.   Litografi - Hjulet - färdigt resultat.

 

Fördjupning

Litografi - Wikipedia

 - TillbakaTillbaka  -      UppUpp  -