Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Galleri Enjoy Scandinavian Art - 
Kontakt -  | Webböversikt |  - Sök |  - English - information about the Internet art gallery Enjoy Scandinavian Art. In English |  - Auf Deutsch - Gallerie Enjoy Scandinavian Art Auf Deutsch - 

Catharina Warme Hellström Grafika Flora
Västerås konstmuseum 27 april - 26 augusti 2007

Catharina Warme ställer ut grafik på Västerås konstmuseum sommaren 2007


 

Rum 1 - Stora salen

Catharina Warmes triptyk Timjan, tall och gräs.
Triptyk Timjan, tall och gräs (serigrafi, plexiglas, lysrör) av Catharina Warme Hellström

Catharina Warme
Catharina Warme Hellströms grafik i Västerås konstmuseums stora sal. Till höger hänger verket Grafika Flora I, nr. 1-6 (färgetsning, serigrafi, rispapper, 2006).

Catharina Warme
Catharina Warme Hellströms grafik i Västerås konstmuseums stora sal.

 

Närbilder från rum 1 - stora salen

 


Rum 2

Catharina Warme Hellströms grafiska verk på Västerås konstmuseum

Grafiska verk av Catharina Warme Hellström.

 

Närbilder från rum 2

 


 

Rum 3

Catharina Warme Hellströms grafiska verk
Sommarkarameller 1-9 av Catharina Warme Hellström (färgetsning, serigrafi, 2004-2005). Till höger hänger det grafiska bladet Minnesbilder 3 (färgetsning, serigrafi, 2006)
Catharina Warmes grafiska verk
Till vänster: Minnesbilder 3 (färgetsning, serigrafi, 2006). Till höger: Med längtan 3, Med längtan 1 och Med längtan 4 (Fp-gravyr, serigrafi, 2005) av Catharina Warme Hellström.
Catharina Warmes grafiska verk Grafika Flora II, 1-4
Grafika Flora II, nr. 1-4 (färgetsning, rispapper, 2007) av Catharina Warme Hellström.


Rum 4

Grafiska verk Fröhus av Catharina Warme Hellström
Fröhus IV (färgetsning/serigrafi, 1999), Fröhus V (färgetsning/serigrafi, 1999), Fröhus VII (färgetsning, serigrafi 2000) av Catharina Warme Hellström

Tre grafiska verk Minnesbilder 4-6 av Catharina Warme Hellström
Minnesbilder 5 (färgetsning, serigrafi 2007), Minnesbilder 4 (FP-gravyr, serigrafi, 2007) och Minnesbilder 6 (färgetsning, serigrafi, 2007)
  Grafiskt verk Spegling IV av Catharina Warme Hellström
Spegling IV (torrnål, färgetsning, 1998)

 

Utställningen är ett samarrangemang med Västerås konstförening.
Verken är till salu via Västerås konstmuseum www.vasteraskonstmuseum.se
Katalogen GRAFIKA FLORA - Catharina Warme Hellström - säljs också via Västerås konstmuseum.

© Copyright: Catharina Warme Hellström
Foto: No WaIT AB

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -